Overige informatie


Praktische informatie
Aanmelden
Pauze en eten
Traktaties
Verkeersveiligheid
Autovervoer
Schoolreis en schoolkamp
Duurzaamheid
Socials
GGD
Belangrijke contactgegevens 

GGD


Informatie over de GGD in het basisonderwijs

De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland ( 0-18 jaar) doet op de basisschoolleeftijd gezondheidsonderzoeken als kinderen 5-6 jaar (ongeveer groep 2) en 10-11 jaar (groep 7) oud zijn. Daarnaast komen we in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. Naast deze reguliere gezondheidsonderzoeken kunt u ook met vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind bij ons terecht. Elke school heeft een vaste jeugdverpleegkundige als contactpersoon. U kunt haar benaderen als u vragen heeft. En als u al bekend bent met een collega van haar, dan zet ze uw vraag naar haar door. Voor onze school is dat Sandra van Niejenhuis.

Contactgegevens:
s..vanneijenhuis@ggdijsselland.nl
Algemene nummer van de jeugdgezondheidszorg tijdens kantoordagen: 088-4430702
 
Daarnaast heeft de jeugdverpleegkundige regelmatig contact met de IB’er  van uw school. Ook is het mogelijk dat zij aansluit bij een overleg op school over uw kind, nadat  u daarvoor toestemming hebt gegeven. 
 
 
Gezondheidsonderzoeken in de basisschoolperiode
Leeftijd rond de 5  jaar
Als een kind ongeveer 5 jaar oud is, ontvangen ouders van ons een uitnodiging om een afspraak in te plannen voor een ogen- en orentest en een lengte- en gewichtsmeting bij de doktersassistente op het consultatiebureau. Daarnaast ontvangen ouders een vragenlijst. De doktersassistente beoordeelt de resultaten van de onderzoeken en de ingevulde vragenlijst en bekijkt of er een vervolgafspraak bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts nodig is. Het kan zo zijn dat een kind een afspraak heeft onder schooltijd en hierdoor even afwezig is. Deze werkwijze hebben we afgelopen jaar ook toegepast en hier hebben we veel positieve reacties van ouders op ontvangen. Daarom kiezen we ervoor om deze werkwijze zo voort te zetten.
 
Leeftijd rond de 10,5 jaar
Als een kind ongeveer 10,5 jaar oud is, komt de doktersassistente naar school. Zij meet de lengte en het gewicht van het kind. Vooraf ontvangen ouders van ons een digitale vragenlijst. In deze vragenlijst vragen we ouders toestemming om hun kind uit de klas te halen. Ook stellen we een aantal algemene vragen, informeren we naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en is er ruimte voor vragen die ouders zelf hebben. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst kan het zijn dat er een gesprek volgt met ouders en een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Voorlichting in groep 8
In groep 8 vindt er een groepsvoorlichting plaats door de doktersassistente. Het thema van deze groepsvoorlichting wordt in samenspraak met school bepaald. De thema’s zijn: