Kwaliteit van ons onderwijs


Ervaringsgericht onderwijs
Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling van leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren en rooster
Onderwijstijd per vakgebied
 

Ontwikkeling personeel


De Ontdekking

Het team is continu in ontwikkeling. We hebben mooie stappen gezet in het implementeren en uitbouwen van het ervaringsgericht onderwijs, het werken met talenten van kinderen en kindgesprekken. Binnen het ervaringsgericht onderwijs staat het werken vanuit leerlijnen en leerdoelen centraal in ons onderwijs. We hebben ons hierin ontwikkeld. Ook het komende schooljaar zullen deze items centraal staat in de schoolontwikkeling.


Arcade

Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen.