Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
School 
Arcade
 

School


Missie van de scholengroep
Scholengroep Hardenberg ‘In verbinding’.
 
Visie van de scholengroep
Vanuit relatie tussen professional, kind en andere kinderen leren we vanuit ervaring. Hierbij staan welbevinden en betrokkenheid centraal. Als het welbevinden van het kind goed is en het zich betrokken voelt bij het onderwijsaanbod zal zijn ontwikkeling het meest optimaal zijn. Het vraagt om sensitieve medewerkers die goed luisteren, kijken naar het kind en daarop inspelen.